Sedan oktober 2023 finns Scandinavian Shipping & Logistics återigen etablerade på marknaden för projektlogistik, i form av det nystartade bolaget Scandinavian Shipping & Logistics Projects AB (SSLP)

Vad innebär en projekttransport?

Vi definierar ett projekt i huvudsak som ”en specifik godsmängd till en specifik plats under en specifik tid”. Oftast (men inte nödvändigtvis) flyttar vi gods som inte passar i konventionella lastbärare på grund av överskjutande längd, bredd, höjd eller vikt. Vi är även experter på multimodala transporter, där flera olika transportslag kombineras för att möjliggöra leverans enligt kundens önskemål.

Kundcase: Transport av överdimensionerade och tunga moduler från Sverige till södra Schweiz

Ett exempel på vad vi till vardags sysslar med är vårt senaste projekt där uppdraget bestod i att flytta fyra moduler med måtten 15,3 x 4,70 x 4,17 m och med en vikt på över 30 ton styck, från södra Sverige till södra Schweiz.

Efter att ha analyserat möjligheterna landade vi i att en direkt vägtransport från A till B inte var genomförbar på grund av godsmåtten, vilket omöjliggjorde transit på det tyska vägnätet. Lösningen blev följande:

 1. Modulerna flyttades från kundens fabrik till Göteborg via biltransport.
 2. I Göteborg lastades modulerna om till ett ro/ro-fartyg.
 3. Fartygen seglade till Belgien och i belgisk hamn lastades godset om till pråm.
 4. Pråmen seglade från Belgien till Basel i Schweiz, där en sista omlastning gjordes och leverans skedde därefter till site med bil.

Modulerna har sedan dess monterats samman och utgör idag en expansion av en läkemedelsfabrik.

Varför SSL Projects?

Vi är idag tre personer som jobbar heltid med projektlogistik men vi ser SSL-gruppen som ett starkt komplement till vår verksamhet, där vi under samma tak har tillgång till kollegor som jobbar med och är experter på till exempel tull, biltrafik och hamnhantering/fartygsklarering. Tillsammans med våra kollegor bildar vi ett starkt team, där praktiskt taget inga uppdrag är omöjliga att genomföra!

 • Ajour med omvärldsläget: En betydande del av vårt jobb är, utöver att flytta gods, även att hålla oss ajour med omvärldsläget, som blir alltmer utmanande i form av till exempel handelshinder och väpnade konflikter. Vi väljer ut de tryggaste transportvägarna för att säkerställa att era gods kommer fram hela och rena och alltid i tid.
 • Brett logistiknätverk: Vårt nätverk växer ständigt och vi finns idag representerade i över 70 länder via både egen verksamhet och agenter
 • Rådgivande partner: Många kunder använder oss också i ett väldigt tidigt skede i sin planering, där vi sitter ned med till exempel ett tekniskt designteam och agerar på ett rådgörande plan för att säkerställa att den komponent som planeras, sedan kan transporteras på ett kostnadseffektivt vis.
 • Erfarna projektledare: När en transport ska realiseras, utses en av våra erfarna projektledare som är er exklusiva kontakt för alla frågor och funderingar som uppstår.
  Boka projekttransport med SSL Projects
  Behöver du frakta ett tungt, överdimensionerat eller komplext gods? Besök vår tjänstesida för projekttransport och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort! Här kan du också läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Boka projekttransport med SSL Projects

Behöver du frakta ett tungt, överdimensionerat eller komplext gods? Besök vår tjänstesida för projekttransport och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort! Här kan du också läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Magnus Olsson

OPERATIONS MANAGER PROJECTS