Allmanna & Villkor

Alla uppdrag utföres enligt NSAB 2000 med undantag av tidsgaranti enligt §6 andra stycket och §20 B samt undantag för lagringsförsäkring enligt §27.C.3.