Tullombud

Anlita SSL Customs som ditt personliga och oberoende tullombud och få hjälp
med tulldeklaration vid export och import till och från Sverige.

Välj den lösning som matchar dina behov

Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd lösning för tullhantering anpassad efter dina behov, fraktmetod och typ av gods.

Fristående tullservice

För de som behöver specialiserad hjälp med enbart tullhantering, erbjuder vi fristående tullservice. Denna tjänst är perfekt för företag som hanterar sin egen logistik men behöver stöd i sin tullhantering.

Tullservice + andra SSL tjänster

SSL Customs är ett oberoende tullombud som går att kombineras med andra SSL tjänster. Vi skapar en helhetslösning som täcker allt från transport till tullhantering för en friktionsfri process från start till mål.

Rådgivning

Dra nytta av vår expertis genom vår rådgivningstjänst. Kontakta oss för vägledning och stöd i komplexa tullfrågor och få hjälp att navigera genom tullbestämmelser och handelsregler.

Varför SSL Customs?

Vi hanterar tulldeklarationer för gods i alla storlekar, både vid import och export till och från Sverige. Se skillnaden SSL Customs kan göra som ditt tullombud.

Specialistkunskap

Våra erfarna tulladministratörer och tullspecialister, besitter en omfattande kunskap för tullagstiftningen och vi står redo att navigera dig genom regelverkens komplexitet. Vi håller oss ständigt uppdaterade om senaste förändringar i regelverken.

Personlig service

Vi tror på att affärer görs mellan människor och därför erbjuder vi våra kunder en personlig och proaktiv service där vi alltid är tillgängliga och engagerade genom hela processen. Du kommunicerar direkt med en av våra experter, utan onödiga mellanhänder.

Flexibla tjänster

Vi är det lilla bolaget som jobbar stort, detta innebär att vi har en hög flexibilitet där vi kan göra snabba ändringar vid behov, och alltid gör det lilla extra! Vi eftersträvar inte att bli störst, vi eftersträvar att leverera på högsta nivå.

Oberoende

SSL Customs agerar utan att vara bundna till någon specifik transportör. Detta innebär att vi kan fokusera på att hitta de mest effektiva och lämpliga lösningarna för dina behov, oavsett transportmetod eller leverantör.

Kostnadsbesparingar

Välj SSL Customs för tullhantering och dra nytta av vårt tullsystem och experter. Vi möjliggör att ditt gods förtullas för att kunna levereras till slutkund.

Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket säkerställer att vi har effektiva processer och miljömedvetenhet. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, och strikt följa de miljölagar som rör vår verksamhet.

Vi är AEO certifierade!

Vi är AEO certifierade, vilket garanterar en hög säkerhetsstandard och effektiv tullhantering i enlighet med EU:s riktlinjer. AEO, som står för ”Authorised Economic Operator”, är ett EU-gemensamt tillstånd som är giltigt i alla medlemsstater och symboliserar god kvalitet och säkerhet. Genom att ha AEO-status, förenklar vi tillståndshantering och minskar risken för kontroller av varuflöden, vilket bidrar till en smidigare och säkrare handel för våra kunder.

Tullombud i Sverige med lokal expertis och global räckvidd

Kontakta oss om du behöver hjälp en tulldeklaration vid export och import till/från Sverige. Med vår globala närvaro på ett flertal marknader har vi den expertis som krävs för att erbjuda säker, trygg och personlig service.

Vill du ha hjälp med din tulldeklaration?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

  • 1

  • 2

  1/2

  Vårt team hjälper dig med förtullningsförfaranden

  Vi fokuserar på dig som kund och dina behov, och våra kompetenta medarbetares engagemang gör det möjligt för oss som tullombud att erbjuda personlig, proaktiv och pålitlig service.

  Caroline Hagström

  Tulladministratör

  Laila Johnsen

  Tulladministratör

  Renate Wiberg

  Tulladministratör

  Frågor och svar

  Här hittar du svar på vanliga frågor om tulldeklaration vid export och import. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för ytterligare hjälp.

  Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens gränser. Detta innebär smidig och hinderfri handel mellan medlemsstaterna, där tulldeklaration inom EU sällan krävs.

  Tullhantering är den process där import- och exportvaror som transporteras över internationella gränser måste passera tullgränser och genomgå tullformaliteter innan de kan släppas vidare till sitt slutmål.

  En tulldeklaration är ett officiellt dokument som används i internationell handel. Detta dokument används för att deklarera varors art, värde, ursprung och andra relevanta detaljer till tullmyndigheterna vid import eller export. Syftet med tulldeklarationen är att informera tullmyndigheterna om de varor som förs över internationella gränser så att de kan fastställa och ta ut eventuella tullavgifter, skatter och kontrollera att handeln följer gällande lagar och regler.

  Tullhantering sker genom att någon kontaktar tullen för en tulldeklaration som beskriver vilka varor som ska skickas. Tullverket kontrollerar att varorna överensstämmer med deklarationen och att alla tullavgifter och skatter betalas. Vid behov kan Tullverket också utföra fysiska kontroller av varorna.

  En tullhantering ska innehålla information om varans beskaffenhet, ursprung, värde och mängd, samt transportdokument som bekräftar varans transport till landet. Det kan också krävas ytterligare dokumentation beroende på varans art och ursprung. Du kan läsa mer om styrkande handlingar på Tullverkets hemsida.

  En tulldeklaration vid antingen export eller import är giltig tills varorna har passerat tullgränsen och alla tullavgifter och skatter har betalats. Det är viktigt att notera att vissa typer av tulldeklarationer som förenklad deklaration vid import kräver kompletterande uppgifter i efterhand.

  Felaktig eller ofullständig deklaration kan leda till förseningar, böter och i värsta fall att Tullverket beslagtar dina varor. Det är alltid importören eller exportören som är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta även om ett tullombud har utfört den.

  Ja, det finns särskilda undantag för vissa försändelser med lågt värde samt möjligheten att använda förenklade förfaranden. Det är också möjligt att upprätta en deklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring. Varje typ av tulldeklaration har sina egna regler och krav – kontakta oss på SSL Customs så hjälper vi dig.