Om oss

Scandinavian Shipping & Logistics är en självständig leverantör av logistiklösningar med huvudkontor i Sverige. Med ett brett nätverk av agenter och partners runt om i världen kan vi erbjuda våra kunder ett omfattande sortiment av logistiklösningar. SSL Group har ett team på 65 anställda med kontor i Göteborg (huvudkontor), Norrköping, Jönköping, Malmö, Ystad, Helsingfors och Vilnius.

Vår organisationsstruktur

Scandinavian Shipping & Logistics är indelat i tre olika avdelningar:

SSL Liner Agency representerar ett stort antal nischade och globala rederier. Vi täcker in container, Break bulk och RoRo transporter på den globala marknaden. Vi hanterar och anordnar allt praktiskt kring ett hamnanlöp så som klarering, proviantering, dokumentation, byte av besättning etc.

SSL Overland erbjuder landtransporter primärt till Polen, Ukraina, Turkiet, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, och Centralasien. Vi jobbar också dagligen med intermodala transporter från norra Europa till Nordafrika och Mellanöstern. Med eget kontor i Vilnius så kan de också enkelt erbjuda sina transporttjänster i Baltikum och CIS länderna.

SSL Freight Forwarding erbjuder både sjö- och flyglösningar på den globala marknaden med särskild fokus på Asien och Indiska subkontinenten. Vi tillhandahåller även vägtransporter till och från Spanien, Italien, Portugal och Storbritannien. Vårt erfarna team hjälper dig att hitta lösningar oavsett storleken på lasten, transportmedel eller brådskande behov. SSL Customs, tidigare Unitrans AB, etablerat år 1984, har omfattande expertis inom tullklarering och generell hantering av tullärenden. Vårt företag har den prestigefyllda AEO-certifieringen, vilket gör oss till betrodda tullagenter. Vi erbjuder omfattande hjälp med T2L, TR1, T1 samt standardtullklarering för import och export.

The idea behind Scandinavian Shipping & Logistics was to run an independent company offering all kinds of transport solutions requiring both experience and a deep knowledge. In the transportation business today, size and volume is the main driving factor behind the bigger companies’ ambition in getting bigger and bigger, mainly through mergers and acquisitions. But it is not always size that matters. Ability to react fast towards customer’s needs, a service minded approach and employees that are proud and motivated are many times even more important. I’m glad to say that our company reflects just that. We are simply small enough to be flexible but big enough to match bigger challenges.

For that reason I think Scandinavian Shipping & Logistics has a great future and simply put – this is the main reason why the company was formed and this is why I’m a proud owner of it.

Björn Eklund
Owner of Scandinavian Shipping & Logistics

Bli en del av i Scandinavian Shipping & Logistics dream team

Kvalitet &
kompetens

Scandinavian Shipping & Logistics har certifiering inom ledningssystem (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) för kontoren i Göteborg, Norrköping, Ystad, Jönköping och Malmö.

Testa våra logistiklösningar idag