Reklamation

För att du skall få en effektiv uppgörelse uppmanar vi dig att omedelbart kontakta det försäkringsbolag du ursprungligen använt för att försäkra godset med. Har du inte tecknat någon separat försäkring ber vi dig kontakta oss.

Vårt ansvarsområde är begränsat, och vi kommer hantera ditt fall (klagomål) enligt Freight Forwarding General Conditions, NSAB 2000, respektive lagar och konventioner tillämpade för det specifika transportmedlet.

Läs gärna vår specifika krav-checklista för referens

För att vi skall kunna undersöka ytterligare ber vi att du förser oss med följande:

  • Specificera fallet, använd vårt skadeformulär om möjligt.
  • Faktura som visar leveransvillkor (enligt Incoterms 2010) samt pris för specifik enhet som kravet gäller.
  • Fraktsedel som visar ansökan om anmälan/anmärkning, signerad av föraren.
  • All annan dokumentering som visar naturen och storleken av skadan, samt att det har uppstått under transport. Fotografering och annan dokumentation, helst ett undertecknat uttalande från en oberoende inspektör.

Elektronisk korrespondens kan skickas till din kontakt på Scandinavian Shipping & Logistics, inkludera referensnummer i ämnesraden.

Nedladdningar

Scandinavian Shipping & Logistics claim form