Scandinavian Shipping & Logistics är glada att kunna meddela ett nytt strategiskt partnerskap med det brittiska speditionsföretaget AGI Global Logistics.

Detta partnerskap markerar en utvidgning av våra frakt- och logistiktjänster till Storbritannien och Irland och stärker ytterligare vår kapacitet och vårt engagemang för våra kunder.

”Vi är mycket glada över att inleda ett partnerskap med AGI. De har ett mycket gott rykte både bland kunder och konkurrenter. Detta blir en nystart för SSL på den brittiska marknaden och med AGI som partner har vi utmärkta möjligheter etablera oss snabbt .” – Johan Ignell, verkställande direktör för Scandinavian Shipping & Logistics

Jesse Ramirez, direktör vid AGI:s kontor i Immingham, tillägger: ”Att ingå partnerskap med Johan och teamet på Scandinavian Shipping & Logistics känns mycket spännande och motiverande för vår framtida tillväxt. Vi ser fram emot att introducera nya tjänster i Sverige och i större delen av Skandinavien, vilket förbättrar vårt erbjudande för kunder som verkar inom korridoren UK-SE-UK.”

Johan tillägger: “En stor fördel i samarbetet med AGI är att de, likväl som vi, sköter all förtullning inom organisationen. Att inte använda ett externt tullombud kommer göra att vi har en smidigare och snabbare process kring transporter mellan UK-SE-UK.”

Partnerskapet är kommer att erbjuda innovativa lösningar och ytterligare logistiktjänster till Storbritannien och Irland med förbättrade operativa förmågor och strategiska tillväxtmöjligheter.

För mer information om de import- och exporttjänster som erbjuds genom detta partnerskap, vänligen kontakta oss.

Johan Ignell

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR – SCANDINAVIANSHIPPING & LOGISTICS AB

Mikael Nilsson

AFFÄRSUTVECKLARE – BIL