Papper där det står Customs Clearance

Scandinavian Shipping & Logistics AB förvärvade i juni 2018 Unitrans AB. För att stärka varumärket och vårt samarbete, internt samt externt, så kommer Unitrans byta namn. Från och med 2023-12-06 kommer vi gå under namnet Scandinavian Shipping & Logistics Customs AB. När vi internt och externt marknadsför och kommunicerar Scandinavian Shipping & Logistics Customs AB, kommer det vara med förkortningen SSL Customs.

Scandinavian Shipping & Logistics AB har idag 65 anställda, med kontor i Göteborg (HK), Jönköping, Malmö, Norrköping, Ystad, Helsingfors och Vilnius. Vi är indelade i sex olika affärsområden; SSL Liner Agency, SSL Freight Forwarding, SSL Projects, SSL Overland, SSL Customs och SSL Port Services.

”Namnbytet från Unitrans till SSL Customs kommer att stärka vårt varumärke och samhörigheten internt. Vi gör sedan en tid tillbaka en stor satsning inom tullområdet och vi tycker att det är ett perfekt läge att lansera ett nytt namn i samband med den här satsningen”, säger Johan Ignell VD Scandinavian Shipping & Logistics AB.

Sofie Fredrikson värvades in från DFDS i mitten av augusti i år för att ansvara för tullsatsningen inom SSL Gruppen.

”Det finns redan mycket stor kunskap inom gruppen då Unitrans har arbetat med tulltjänster i många år. Nu handlar det om att skala upp verksamheten, höja kompetensnivån ytterligare och att effektivisera våra processer för att nå den ambitionsnivån som vi har för SSL Customs”, säger Sofie Fredrikson Avdelningschef för SSL Customs.

När vi förvärvade Unitrans så fick vi tillgång till mycket kunnig personal inom bland annat tull och bolaget var också AEO certifierade. Nu gör vi en stor satsning på tull som ett separat affärsområde då vi ser stora möjligheter att växa inom det här segmentet. SSL Customs är ett transportneutralt tullombud som går att kombineras med andra SSL produkter.

De som tidigare jobbade med sjö, bil och flyg på Unitrans tillhör idag SSL Freight Forwarding i Göteborg.

Sofie Fredrikson

HEAD OF CUSTOMS