Transporter

På SSL Overland utformar vi baserat på dina behov den mest optimala och effektiva transportlösningen.

Vi är en samarbetspartner som gör sitt yttersta för att ta fram den mest optimala och kostnadseffektiva transportlösningen för dig. Därför skräddarsyr vi våra tjänster och logistiklösningar utefter dina specifika behov krav. Detta för att leverera med högsta möjliga kvalitet och precision på de marknader vi trafikerar.

Vi arbetar främst med transportlösningar via väg och järnväg samt intermodala lösningar som kombinerar flera transportsätt; väg-, järnväg- och sjötransporter.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.