Tempererade transporter

På SSL Overland erbjuder vi effektiva transportlösningar för temperaturkänsligt gods såsom livsmedel och kemikalier. Vår trailerflotta kan hantera temperaturer mellan -25 Cº till +25 Cº.

På SSL Overland har vi stor erfarenhet av att utforma effektiva transportlösningar transporter för temperaturkänsligt gods såsom livsmedel eller kemikalier. Oavsett längden på sträckan eller typ av gods säkerställer vi en optimal transportlösning framtagen för just dina behov.

Samtliga trailers uppfyller FRC-standard för isolering, temperaturövervakas och är utrustade med dubbelgolv. Dessutom GPS-övervakas samtliga transporter för att säkerställa noggrann spårbarhet och din trygghet.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.