Skrymmande transporter

På SSL Overland har vi stor kunskap och lång erfarenhet av att utforma transportlösningar för skrymmande gods och varor. Det vill säga gods och varor som överskrider standardmåtten och/eller standardvikten för normala trailers.

När du anlitar SSL Overland kan du känna dig trygg i vetskapen om att vi har rätt kunskap och expertis för att ta fram en optimal transportlösning för skrymmande gods. Vi vet vilka åtgärder och tillstånd som krävs på våra olika marknader för att ditt gods ska nå sin destination på ett effektivt och enkelt sätt.

Våra speditörer är vid behov tillgängliga dygnet och samtliga transporter GPS-övervakas för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.