Läkemedel

SSL Overland är certifierade enligt Good Distribution Practice (GDP) vilket innebär att vi uppfyller samtliga krav för transport av läkemedel. Vi säkerställer en trygg, säker och spårbar hantering av din transport.

Transport av läkemedel ställer höga krav på alltifrån dokumentering, hantering och spårbarhet till kvalitet och leveransprecision. För att säkerställa att vi uppfyller samtliga krav för läkemedelstransport är vår personal – samt leverantörskedja – utbildad och certifierad enligt Good Distribution Practice (GDP) vilket är en internationell standard för säker hantering av farmaseptiska produkter och varor.

Vi på SSL Overland har en dedikerad flotta med FRC-klassificerade trailers som GPS- och temperaturövervakas och är kalibrerade och validerade för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.

Våra speditörer är vid behov tillgängliga dygnet runt och vi arbetar utefter noggrant utformade processer för att garantera en säker och trygg transport av dina varor.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.