Turkiet

Vi har lång erfarenhet av att arrangera vägtransporter till och från Turkiet. Tillsammans med vår exklusiva partner i Turkiet erbjuder vi en helhetslösning med lokal förankring – likt hur det skulle fungera på den svenska marknaden.

Vi erbjuder effektiva export- och importlösningar via väg för den turkiska marknaden. Tillsammans med vår exklusiva partner i Turkiet kan vi erbjuda skräddarsydda och effektiva helhetslösningar – för så väl export som import – som säkerställer en hög kvalitet. För att hålla en så hög servicegrad som möjligt arbetar vi enbart med chaufförsbundna transporter.

Från vår terminal i Jönköping och vår partners terminal i Istanbul erbjuder vi täta avgångar för stycke- och partigods. För kompletta trailers kan avgångar arrangeras samtliga arbetsdagar i veckan. Vi erbjuder även Crosstrade till och från Turkiet.

Oavsett ditt behov kan vi utforma den optimala transportlösningen för såväl stycke- och partigods som kompletta trailers.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.