Mellanöstern

Vi har stor kunskap och erfarenhet av att utforma skräddarsydda transportlösningar till Mellanöstern med fokus på Iran och Irak.

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap kring att utforma effektiva transportlösningar till Mellanöstern med särskilt fokus på Iran och Irak.

Vårt mål är att göra transporten så trygg och enkel för dig som möjligt. Därför hjälper vi dig med råd och dokumentation i anslutning till transporten och tullprocedurer. Vi arbetar enbart med chaufförsbundna och GPS-övervakade transporter för att hålla en hög servicegrad. Oavsett ditt behov utformar vi en optimal och kostnadseffektiv lösning för dig.

Genom vårt stora nätverk av partners och agenter erbjuder vi även Crosstrade från hela världen till våra marknader i Mellanöstern.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig.