Kina

Vägtransport (Kina till Sverige/Europa)

Lastbilstransport från Kina är ett pålitligt alternativ som inte påverkas av några fasta avgångar, eller av kapacitetsbrist. Våra höga volymer till Kazakstan och Mongoliet gör det möjligt för oss att erbjuda hög och stabil kapacitet varje vecka från Kina till Sverige/Europa.

Vägtransport är ett flexibelt alternativt som möjliggör tempererade transporter och ADR gods.

Kina till Sverige

  • Ledtid                16 – 18 dagar (dörr/dörr)
  • Avgångar           Dagligen
  • Volym                13,6 Flakmeter
  • Maxvikt              22 ton
  • Omlastning        1 – 2

Intermodalt järnväg/vägtransport

För att säkerställa kapacitetsbehovet som råder i Kina så presenterar vi vår intermodala lösning till/från Kina via Mongoliet. Vårt intermodala alternativ är perfekt för er som har större volymer och vill ha fasta avgångar.

Desto större volymer desto mer kostnadseffektiva leveranser. Vi har erfarit att stora volymer kan utmana dagens sjötransport priser. Via vårt intermodala setup, möjliggör vi ADR gods leveranser via järnväg.

Kina till Sverige

  • Ledtid                30 – 38 dagar (dörr/dörr)
  • Avgångar          Dagligen
  • Volym               120 till 250 CBM / järnvägsvagn
  • Maxvikt             65 ton
  • Omlastning       2 – 3