Projektfartyg i hamnen | Scandinavian Shipping & Logistics

Scandinavian Shipping har varit ett fristående bolag från Greencarrier koncernen sedan 2017 och vi har vuxit kraftigt genom flertalet förvärv och sammanslagningar i Sverige. Vi gick samman med Unitrans 2018, CR Cargo International 2019 och nu senast Ystad Transport & Logistics 2022. Under 2023 har vi anställt Sofie Fredrikson, tidigare Tullchef på DFDS i Göteborg för att öka den organiska tillväxttakten inom tullsegmentet. I juni 2023 anställde vi Andreas Bodin som HR-chef för att sätta ännu större fokus på personalen, företagskulturen och värderingarna i SSL Gruppen. Nu gör vi ytterligare en organisk storsatsning genom att anställa tre personer från Deugro Sverige, för att starta upp en avdelning för projekttransporter i Göteborg.

”Vi är ett bolag som helt och hållet är uppbyggt på vår personals kompetens. Vi vill vara ett alternativ på de lite udda marknaderna och de lite svårare transporterna där vår erfarenhet och unika kunskap skapar värde för våra kunder. Historiskt sätt har Scandinavian Shipping, speciellt i Norrköping, varit en stor aktör inom just projektlaster så det ligger i vårt DNA att verka inom det här segmentet. Det är otroligt kul att återigen sätta SSL på projektkartan i Sverige”, säger Johan Ignell VD Scandinavian Shipping & Logistics AB. 

Joakim Malm, Magnus Olsson och Victor Holm kommer alla tre senast från Deugro och bildar nu en helt ny projektavdelning på Scandinavian Shipping i Göteborg. Dessa tre har lång erfarenhet av projektlaster bland annat genom deras tidigare anställningar på DSV, Bertling och Deugro. SSL Projects AB är verksamt sedan 2023-10-01 och verkar som ett dotterbolag under Scandinavian Shipping & Logistics AB.

”SSL erbjuder en stabil plattform och en stimulerande miljö med långsiktighet som ledord, vilket var mycket lockande för oss. Vi får mycket frihet i vårt arbete för att bygga upp en stark projektavdelning som över tid ska växa med lönsamhet. Inom bolaget finns redan mycket kvalitativ kompetens som vi på projektavdelningen kommer ha mycket glädje av”, säger Joakim Malm, säljchef på SSL Projects AB.

Scandinavian Shippings långsiktiga satsning fortsätter i rask takt framåt.

”Vi har en ambitiös tillväxtstrategi inom SSL Gruppen. Att vi kan sätta upp en projektavdelning, samtidigt som vi gör viktiga satsningar inom HR- och tullområdet, är både spännande och stimulerande för vi ökar upp kompetensen och bredden i bolaget. Samtidigt är vi slutskedet av integreringen av gamla YTL (numera SSL Overland) in i SSL Gruppen”, säger Johan Ignell.

Kontakta oss idag för din projekttransport

Vi är en partner som fokuserar på dig som kund och dina behov, och våra kompetenta medarbetares engagemang gör det möjligt för oss att erbjuda proaktiv, personlig och dedikerad service.

Joakim Malm

Säljansvarig Projekt

Magnus Olsson

Operationsansvarig Projekt

Victor Holm

Projektspeditör