Liner Agency

Vi kan erbjuda er sjötransporter till alla världsdelar genom våra rederiagenturer

Vi erbjuder en bred portfölj av transportlösningar, genom att vi representerar ett stort antal nischade och globala rederier. Vi täcker in container, Breakbulk och RoRo transporter på den globala marknaden. Likväl mindre hamnar utanför huvudlederna, genom specialiserad och dedikerad service.