Försäkring

Försäkring

Godset är alltid utsatt för en viss risk av skador under en transport. Oavsett om det är tåg, bil, sjö- eller flygtransport så har transportbolagen alltid ett limiterat ersättningsansvar, vilket ofta är baserat på vikten av godset.
Vem som ska teckna en varuförsäkring stipuleras av leveransvillkoren i avtalet mellan köpare och säljare. Leveransvillkoren stipulerar alltså vem som bär risken för eventuell skada under transporten, och därför bär ansvaret för att teckna försäkringen.

Vi hjälper er gärna att teckna en varuförsäkring så att ni kan känna er lugna och trygga.