Nyheter

CR Cargo byter namn till SSL Overland

  • 2020-06-01

Under maj 2019 förvärvade Scandinavian Shipping & Logistics AB majoriteten av aktierna i CR Cargo International AB. För att stärka varumärket och vårt samarbete, internt samt externt, så kommer CR Cargo byta namn. Från och med 2020-06-01 kommer de gå under namnet Scandinavian Shipping & Logistics i Jönköping AB. När vi internt och externt marknadsför och kommunicerar Scandinavian Shipping & Logistics i Jönköping AB, kommer det vara med förkortningen SSL Overland.

  • Namnbytet från CR Cargo till SSL Overland kommer att stärka vårt varumärke. Vilket i sin tur bidrar till en samhörighet inom bolaget. Vi strävar efter en gemensam målsättning, och att verka under samma namn och logga kommer ge synergieffekt även för vår marknadsföring. Detta är ett strategiskt beslut, något som kommer hjälpa oss att jobba framåt och utvecklas, säger Johan Ignell VD för Scandinavian Shipping & Logistics AB.

Jim Unbeck är en av grundarna till CR Cargo och jobbar som trafikchef för Nordafrika, Turkiet och Norden. CR Cargo bildades 2015 och har haft en otroligt snabb utveckling. Redan år två uppnådde företaget 100 MSEK i omsättning. Framför allt har man varit framgångsrik på marknader som Baltikum, Ryssland, Iran, Irak och Nordafrika.

  • Att lämna CR Cargo som namn bakom sig, känns logistiskt i det skede vi befinner oss i nu. Genom att verka under samma namn stärker vi vår profil på marknaden. Vi har också bättre förutsättningar att utveckla SSL Overland, genom att Scandinavian Shipping & Logistics har köpt majoriteten av aktierna i CR Cargo. Vi tror att namnbytet för med sig många positiva aspekter både internt och externt, då vi kommer att ha en starkare samhörighet med vårt moderbolag, säger Jim Unbeck Trafikchef på SSL Overland.

Våra kollegor i Vilnius kommer inte att byta namn i detta skede, utan heter fortsatt CR Cargo Baltics.

Läs mer om SSL Overland här: https://www.scandinavianshipping.se/overland/