Transportindustrin står inför ett stort skifte där kraven på och behovet av hållbarhet blir allt större. Transportsektorn producerar i dagsläget näst mest växthusgaser av alla sektorer, och det är kritiskt att alla drar sitt strå till stacken för att vi ska kunna uppnå målen enligt Parisavtalet.

Vi på Scandinavian Shipping & Logistics representerar flera rederier över hela världen. Två av dem, Höegh Autoliners och X-Press Feeders, är just nu i viktigakritiska skeden av sina hållbarhetsresor, där de är i full gång med att utveckla sina fartygsflottor för att minska sina utsläpp. Nedan får du en inblick i vad som försiggår bakom kulisserna i hållbarhetsresan hos två av världens främsta rederier.

Höegh Autoliners

Höegh Autoliners är ett globalt rederi specialiserat på transporter av rullande last (roro-fartyg), inklusive bilar, transportbilar och tunga maskiner. Med ett starkt fokus på hållbarhet och innovation arbetar de aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom en rad olika initiativ. Målet är att uppnå nollutsläpp senast 2040, med delmål att reducera sina årliga utsläpp med mer än 30% till 2030. Detta genom att dels uppgradera sin nuvarande fartygsflotta, dels med hjälp av sitt helt nya fartygskoncept: Aurora.

Aurora

Aurora-fartygen är Höeghs senaste innovativa fartyg som ska stå färdiga hösten 2024. Motorerna i dessa fartyg är designade för att initialt använda bio-bränslet LNG (Liquid Natural Gas), ett bränsle som ger betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionella bränslen. Men detta är bara ett delmål.

Fartygen är också ”ammonia-ready”, vilket innebär att motorerna ska kunna använda ammoniak som bränsle, vilket är 100% CO2-neutralt, så fort det blir tillgängligt på marknaden. Höegh driver detta projekt tillsammans med flera av sina leverantörer, med målsättningen att vara klara 2027.

Utöver förbättringar i bränsleeffektivitet kommer Aurora-fartygen även att anpassas för den framtida fordonsindustrin där elfordon kommer att vara den dominerande typen av fordon på våra vägar. Detta innebär nya förutsättningar som fartygen behöver anpassas efter för att kunna transportera elfordon säkert:

  • Förstärkning av fartygsdäck: Elbilar är i genomsnitt tyngre än vanliga bensin-/dieselfordon på grund av batterierna. För att kunna transportera samma mängd fordon som tidigare, på ett säkert vis, kommer däcket på Aurora-fartygen vara starkare än deras befintliga fartyg.
  • Brandceller: Brinnande litiumbatterier är väldigt svårsläckta på grund av att de själva producerar syre som elden behöver för att brinna. Aurora-fartygen är därför utrustade dels med lämplig släckutrustning, men är också indelade i brandceller för att begränsa brandens spridning.

Modernisering av nuvarande flotta

Utöver de nya Aurora-fartygen har Höegh även gjort flera uppgraderingar av sin nuvarande flotta, inklusive:

  • Propellerbyten: Höegh håller på att byta propellrar på 12 av sina fartyg, vars nya design förbättrar fartygens bränsleeffektivitet med cirka 5%.
  • Förbättringar på bulbstäven: Även fartygens bulbstäv effektiviseras för att minska motståndet och därmed även bränsleförbrukningen.
  • Anslutning till landbaserad el: Istället för att förlita sig på marindiesel kan fartygen använda el när de ligger i hamn, i de hamnar där det är möjligt.

Vi rekommenderar varmt att besöka Höegh Autoliners LinkedIn där de kontinuerligt lägger upp artiklar och insikter om pågående aktiviteter i deras hållbarhetsresa. 

X-Press Feeders

X-Press Feeders är världens största oberoende feeder carrier, specialiserad på kortsjötransporter inom Europa där de utgör en viktig del i den totala transportkedjan.

Likt Höegh håller de på att uppgradera sin fartygsflotta med nya fartyg som drivs av LNG för att minska sina koldioxidutsläpp. Deras mål är att uppnå nollutsläpp till 2050, med delmål att minska utsläppen med 20% till 2035 och 50% till 2040.

Boka mer hållbara transporter via SSL Liner Agency

Vill du vara del i vår och våra rederiers hållbarhetsresa? Boka transport via Scandinavian Shipping & Logistics. Vi representerar både Höegh och X-Press där ni, precis som oss, kan främja de främsta och mest hållbara aktörerna inom transportindustrin.

Eva Mattsson

LINER MANAGER

Erik Edgren

TEAM LEADER XPRESS

Xpress team

XPRESS TEAM